കേരളീയ കലകൾ 2022

കേരളീയ കലകൾ വൈവിധ്യങ്ങളായ കലകൾ കൊണ്ട് പ്രശസ്തമായ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും കേരളത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ സമൂഹമാണ്. കേരളീയ കലകളെ പ്രദാനമായും

Read more

കോതാമൂരിയാട്ടം

Story Of kothamooriyattam in Malayalam കോതാമൂരിയാട്ടം – ഭൂലോകത്ത് കാർഷിക വൃദ്ധിക്കായി ദേവലോകത്തു നിന്നും പാർവ്വതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ദ്രൻ അയച്ച കാമധേനു ഗോദാവരി നദിക്കരയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

Read more

പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്രക്കൊവ്വൽ ശിവക്ഷേത്രം

പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്രക്കൊവ്വൽ ശിവക്ഷേത്രം: പയ്യന്നൂർ – പയ്യൻറെ ഊര് – അന്നം വിളയുന്ന പഴയ അന്നൂര് – പ്രത്യേക നിലങ്ങളിൽ ഉഴുതുമറിച് വിളയിച് എടുക്കുന്ന നെല്ല് പത്തായത്തിൽ

Read more

ബാലുശ്ശേരി കോട്ട വേട്ടക്കൊരുമകൻ ക്ഷേത്രം

ബാലുശ്ശേരി കോട്ട വേട്ടക്കൊരുമകൻ ക്ഷേത്രം – Sree Balussery Kotta Vettakkorumakan Temple Sree Balussery Kotta Vettakkorumakan Temple : കേരളത്തിലെ വേട്ടക്കൊരുമകൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു

Read more

ചുഴലി ഭഗവതി തെയ്യം

ചുഴലി ഭഗവതി തെയ്യം പുരാണം മലയാളത്തിൽ – About Chuzhali Bhagavathi Theyyam Story In Malayalam Chuzhali Bhagavathi Theyyam: ആദിപരാശക്തിയായ ദേവിക്ക് മലനാട് കാണാൻ

Read more

പുലിമറഞ്ഞ തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യം വിശേഷങ്ങൾ, പുരാണം അറിയൂ – Pulimaranja Thondachan Theyyam

About Pulimaranja Thondachan Theyyam Story Pulimaranja Thondachan Theyyam: മാടായിക്കാവിലെ പൂരക്കടവത്തെ അടിമ ചന്തയിൽനിന്നും കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ പ്രമാണിയായ വാർന്താറ്റിൽ ചേണിച്ചേരി കുഞ്ഞമ്പുനമ്പ്യാർ കൃഷിപ്പണിക്കായി വള്ളി കുടിച്ചി

Read more

കുറത്തിയമ്മ തെയ്യം പുരാണം മലയാളത്തിൽ

കുറത്തിയമ്മ തെയ്യം – About Kurathiyamma Theyyam in Malayalam കുറത്തിയമ്മ – കൈലാസവാസനോട് നിച്ചിലും മുത്തും പവിഴവും വാങ്ങി മൈനാക പർവ്വതം കയറിയോൾ – വെള്ളകടപ്പുറം

Read more

ഊർപ്പഴശ്ശി ദൈവം പുരാണം മലയാളത്തിൽ – Daring Urpazhassi God Purana in Malayalam

ഊർപ്പഴശ്ശി ദൈവം പുരാണം മലയാളത്തിൽ – Urpazhassi God Purana in Malayalam ചൂതും ചതുരംഗ കളിക്കും പുകഴ്‌പെറ്റ മേലൂർ ഗ്രാമം. തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട അങ്കവും ചുങ്കവും

Read more

തെയ്യം മുഖത്തെഴുത് – ചായില്യം – Chayillyam

മുഖത്തെഴുത്ത് (Chayillyam): മുഖത്തെഴുത്ത്, മുഖത്ത്തേപ്പ്, എന്നീ രണ്ടു ശൈലിയിലാണ് തെയ്യങ്ങളുടെ മുഖാലങ്കരണം. രൗദ്രഭാവത്തിലുള്ള തെയ്യങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറമാണ് ഏറെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്രുദ്ധതയുടെയും സംഘർഷത്തിൻ്റെയും പകയുടെയും ഭാവചലനങ്ങൾക്ക് നന്നേ

Read more