Charming Thottam Pattu – തോറ്റം പാട്ട്

Theyyam Thottam Pattu Malayalam – തോറ്റം പാട്ട് Theyyam Thottam Pattu: തെയ്യങ്ങൾക്കും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തോറ്റം, വെള്ളാട്ടം എന്നിവയുടെ പുറപ്പാടിനും പാടുന്ന അനുഷ്ഠാനപ്പാട്ടുകൾക്ക് തോറ്റംപാട്ടുകൾ

Read more