കൈകോളൻ തെയ്യം ഐതിഹ്യം – Amazing Kaikolan Theyyam History In Malayalam

കൈകോളൻ തെയ്യം ഐതിഹ്യം – Kaikolan Theyyam History In Malayalam Kaikolan Theyyam History In Malayalam:- തെക്കൻ കരിയാത്തൻ ദൈവത്തിന്റെ യാത്രയിൽ വഴിയിൽ വെച്ച്

Read more

നീലിയാർ ഭഗവതി – Neeliyar Bhagavathi Theyyam Unbelievable History in Malayalam

നീലിയാർ ഭഗവതി Neeliyar Bhagavathi Theyyam History in Malayalam:- നീലി – കൊട്ടിയൂർ കാട്ടിലെ നീലി – പ്രകൃതിയേയും അക്ഷരങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച സുന്ദരിപെണ്ണ്. അധസ്ഥിതയായതിനാൽ ഗുരുമുഖത്ത്

Read more

പുത്തൂർ നാറോത്തുംചാൽ മുണ്ട്യക്കാവ് ചരിത്രം – Amazing Puthur Narothumchal Mundyakavu History

പുത്തൂർ നാറോത്തുംചാൽ മുണ്ട്യക്കാവ് Amazing Puthur Narothumchal Mundyakavu History:- പുത്തൂർ ദേശത്തേക്ക് അന്യ നാടുകളിൽ നിന്നും വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെയും തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയവരും ആയ ജനങ്ങൾ കർഷക

Read more

വെള്ളൂർ ശ്രീ കൊട്ടണച്ചേരി മഹാക്ഷേത്രം – Vellur Shree Kottanacheri Mahakshethram Interesting History

വെള്ളൂർ ശ്രീ കൊട്ടണച്ചേരി മഹാക്ഷേത്രം – Vellur Shree Kottanacheri Mahakshethram History in Malayalam ഉരിനെ വലംവെച്ചൊഴുകുന്ന വെള്ളൂർപുഴ. നിരവധി നീരുറവകൾ കൈത്തോടുകളായിപുഴയാടുചേർന്നു പാലത്തരയിലെത്തുമ്പോൾസമ്പുഷ്ടയായൊഴുകി നാടിന്റെ

Read more

ശ്രീ കുടക്കത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വെള്ളൂർ ഐതിഹ്യം

ശ്രീ കുടക്കത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വെള്ളൂർ ഐതിഹ്യം മലയായാളത്തിൽ രാജ്യരക്ഷായുക്തമായിരുന്നു എല്ലാ കോട്ടകളും കടവുകളും. എന്നാൽ വെള്ളൂർ കോട്ടയും കടവും ചിറക്കൽ കോവിലക ത്തേക്ക് വർഷാവർഷം വേണ്ടുന്ന

Read more

Ashtamachal Bhagavathi – അഷ്ടമച്ചാൽ ഭഗവതി ഐതിഹ്യം

അഷ്ടമച്ചാൽ ഭഗവതി   പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വിവിധ വനസ്ഥലികളിലൂടെ ഒഴുകിവരുന്ന വിവിധ കാട്ടരുവികൾഒന്നിച്ചൊന്നായി തന്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളിലെസ്ഥലനാമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച്കൊണ്ട് – ഏര്യത്ത്ഏര്യം പുഴ , പാണൻ പാടിയുണർത്തുന്ന നാട്ടിലെത്തിയാൽ പാണപുഴ,

Read more

പ്രേത മോചനവും പ്രേത മോക്ഷവും (Prethamoksham)

പ്രേത മോക്ഷം – Prethamoksham തെയ്യം ഒരു അനുഷ്ഠാന കല എന്നതിലുപരി പഴയകാലങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്ന തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ചില പ്രത്യേക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ

Read more

Why Did Lord Sree Rama Go into Exile for 14 years – ശ്രീരാമന് എന്തുകൊണ്ട് 14 വര്‍ഷം വനവാസം?

ശ്രീരാമന് എന്തുകൊണ്ട് 14 വര്‍ഷം വനവാസം? ശ്രീരാമന് വിധിച്ച വനവാസം എന്തുകൊണ്ട് 14 വര്‍ഷമായി? 10 വര്‍ഷമോ 20 വര്‍ഷമോ ആകാമായിരുന്നില്ലേ. ശ്രീരാമനെ സീതാദേവി പിന്തുടര്‍ന്നപോലെ ഊര്‍മ്മിള

Read more