തലശ്ശേരി ശ്രീ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്ര മഹോത്സവം – Thalassery Sree Jagannatha Kshethra Maholsavam

ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവനാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ശ്രീ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹോത്സവം മാർച്ച് മൂന്ന് മുതൽ 10 വരെ വിവിധ പരിപാടികളോട നടക്കുമെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വ: കെ.സത്യൻ വാർത്താ

Read more