Rare Chamundi Theyyam Photos 2020

Different Chamundi Theyyam Photos

Chamundi Theyyam Photos - Kundor Chamundi Theyyam

Kundor Chamundi Theyyam

 

About Kundor Chamumudi Theyyam Story

കാളിയുടെ മറ്റൊരു അവതാരമാണ്കുണ്ടോർ ചാമുണ്ഡി തെയ്യം. അസുരനെ കൊന്നശേഷം മൃതദേഹം വൃത്തിയാക്കാനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും കാളി കാവേരി നദിയിലെത്തി. അതിനിടെ, അവർ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്കും ചില അസ്വസ്ഥതകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവർ അവരുടെ പുഴയുടെ ഭാഗമായി ഒരേ നദിയിൽ കുളിക്കുകയായിരുന്നു. കാളിയുടെ നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ചില ആത്മീയ ആചാരങ്ങൾക്കുശേഷം അവർ കാളിയെ ഒരു ചെമ്പ് പാത്രത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തി. എന്നാൽ അവൾ പാത്രത്തിനുള്ളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ തുടർന്നു.
 
തന്ത്രി കപ്പ് എടുത്തു എടുത്ത് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെമ്പ് പാത്രം മരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിർത്തി ഒരു വലിയ മരത്തിനടിയിൽ വിശ്രമിച്ചു. കാളി അവിടെ നിന്ന് പാത്രം തകർത്ത് പുറത്തിറങ്ങി. പ്രകോപിതനായ കാളി പശുവിന്റെ ഷെഡിൽ നിന്ന് ഒറ്റ രാത്രിയിൽ പുരോഹിതന്റെ നൂറ്റി നൂറു പശുക്കളെ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു. പേടിച്ചരണ്ട പുരോഹിതൻ കാളിയുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞു, കുന്ദരപ്പൻ ദിവാമിനടുത്തുള്ള കാളിക്ക് ചില പ്രദേശങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് തന്റെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.
 
പ്രാർത്ഥന ഫലവത്തായി, കാളിക്ക് കുണ്ടറയിൽ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചു, അതിനാൽ കുണ്ടോർ ചാമുണ്ഡി എന്ന പേര്. കുറച്ചു സമയത്തിനുശേഷം ചാമുണ്ടി സ്ഥലം വിട്ട് തുളുനാടിൽ (വടക്ക് കാസരഗോഡ്) താമസമാക്കി. രണ്ട് പരിവർത്തനങ്ങളുമായി അവൾ വീണ്ടും മലനാഡിലേക്ക് (വടക്കൻ മലബാർ) വന്നു; സമുദായാരാധനയ്‌ക്കായി നാട്ടുപരദേവത, വീട്ടു ആരാധനയ്‌ക്കായി വീട്ടുപരദേവത.
 
 
 
Chamundi Theyyam Photos - Raktha Chamundi

Raktha Chamundi 

About Raktha Chamundi Theyyam Story

ഏറ്റവും മനോഹരമായ തെയ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് രക്തചാമുണ്ടി. ശക്തി ചാമുണ്ടി ദേവിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഈ തെയ്യം നടത്തുന്നു. കണ്ണൂരിലെയും കാസർഗോഡിലെയും നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തോട്ടങ്ങളിലും രക്തചാമുണ്ടി നടത്തുന്നു. രക്തചാമുണ്ടി  ഇതിഹാസം മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം, ദേവി മഹാത്മ്യം തുടങ്ങിയ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ദുർഗാദേവിയുടെ അവതാരമാണ് ചാമുണ്ടി. ഒരു ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച്, ദുർഗ ചന്ദ, മുണ്ട എന്നീ അസുരന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ കാളി അവളുടെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് അസുരന്മാരെ കൊന്നു. ദുർഗ കാളിയോട് മതിപ്പുളവാക്കി അവളെ ചാമുണ്ടി എന്ന് വിളിച്ചു. ഈ ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് കാളിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചാമുണ്ടി. മറ്റൊരു കഥയുണ്ട്, ആ കഥ അനുസരിച്ച് ദുർഗ സ്വയം ചമുണ്ടി ആണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട അസുരന്മാരുടെ രക്തം കുടിക്കുമ്പോൾ അവൾ രക്തചാമുണ്ടി (രക്ത എന്നാൽ രക്തം) ആയിത്തീരുന്നു.

Chamundi Theyyam - Madayil chamundi

Madayil Chamundi – മടയിൽ ചാമുണ്ഡി.
മധു പണിക്കർ

About Madayil Chamundi Theyyam

ഒരിക്കൽ വണ്ണാടിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂത്ത പൊതുവാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസനായ കുറുവാടൻ നായരും കാട്ടിൽ വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു. മുന്നിൽ പൊതുവാളും വില്ലും നായർ കത്തികൊണ്ട് അവനെ പിന്തുടർന്നു. ഒരു കാട്ടു ആടിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവർ അമ്പടയാളം ലക്ഷ്യമാക്കി. തുടർന്ന് അവർ മൃഗത്തെ തിരഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. പരിക്കേറ്റ മൃഗത്തിന്റെ വലിയ അലറുന്ന ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് അവർ കേട്ടു. ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വലിയ കാട്ടുമൃഗത്തെ അവർ കാണുന്നു .

ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഓടി. പൊതുവാൾ കനകരമ്മയിലേക്ക് ഓടി. പൊതുവാൾ എന്റെ കുടുംബത്തെപ്പോലെയാണെന്നും അതിനാൽ നിങ്ങൾ ശാന്തനായി തിരികെ പോകണമെന്നും കനകരമ്മ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രകോപിതനായ പാതാള ഭൈരവി നായറിനെ മൂർച്ചയുള്ള നഖംകൊണ്ട് രക്തം കുടിച്ച് മൃതദേഹം പുറത്താക്കി.

തുടർന്ന് പൊതുവാൾ ദേവിക്ക് മഡയിൽ ചാമുണ്ഡിയായി ഒരു ഇരിപ്പിടം നൽകി. അലന്തട്ട വനത്തിലെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ദേവി പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ദേവി അലന്തട്ട മടവാതിൽകാവിൽ ഭാഗവതി എന്നറിയപ്പെട്ടു.

 

 
Chamundi Theyyam Photos - Kurathi Theyyam

Kurathi Theyyam

 
 
 
Chamundi Theyyam Photos - Kannangattu Bhagavathi

Kannangattu Bhagavathi 

 


Thee Chamundi theyyam Photo

About Thee Chamundi Theyyam Story

ഹിരണ്യ വധം കഴിഞ്ഞിട്ടും നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ കോപം ശമിക്കാത്തതിനാൽ മഹാദേവൻ തന്റെ തൃക്കണ്ണ് തുറന്നു അഗ്നിയുണ്ടാക്കിയെന്നും അതിൽ ചാടി നരസിംഹം തന്റെ ദേഷ്യം ശമിപ്പിച്ചെന്നുവാണ് ഇതിൽ മറ്റൊരു കഥ.
മറ്റൊന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊന്നു പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിച്ച നരസിംഹമൂർത്തിയെയാണ് തീച്ചാമുണ്ഡിയായി കെട്ടിയാടുന്നത് എന്നാണ്.


നാരായണ നാമം ജപിച്ച പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാൻ ഹിരണ്യ കശിപു പുത്രനെ അഗ്നിയിൽ എറിഞ്ഞെന്നും തന്റെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ മഹാവിഷ്ണു തീയിൽ ചാടിയതാണെന്നും അതാണ് തീച്ചാമുണ്ഡിയുടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് ഒരു കഥ . എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കണി ശേഷം ഭഗവാൻ നാരായണൻ അഗ്നി ശുദ്ധി വരുത്തിയതാണ് തീ ചാമുണ്ഡിയുടെ കാണിച്ചു തരുന്നതെന്നു ഒരു കഥ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി കഥകൾ തീച്ചാമുണ്ഡിയെ കുറിച്ച് ഉണ്ട്

Rare Chamundi Theyyam Photos 2020 2

കേളോത്ത് ചാമുണ്ഡി

നെരോത്ത് ശ്രീ പെരട്ടൂർ കൂലോം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

Muthappan Theyyam

Kadangode Makkam theyyam

Subscribe To Our Website to get new posts notifications

Loading