Charming Nattu Paradevatha Theyyam – നാട്ടുപരദേവത

നാട്ടുപരദേവത ——————————- About this theyyam – Nattu Paradevatha Theyyam Thottam – നാട്ടുപരദേവത എന്റെ നല്ലച്ഛന്റെ തിരുമുഖത്തെ മൂന്നുമണിക്കുരുപ്പും മാർവ്വത്തെ പന്തീരായിരം വസൂരിയും തടകി

Read more